FMT i skolan

FMT i skolan är ett komplement till specialpedagogiken

I FMT behövs inga musikaliska kunskaper eller färdigheter. Vi utgår ifrån elevens utvecklingsnivå och inga muntliga instruktioner ges.

Målet är att öka funktionsförmågan genom att utveckla elevens motorik, perception, kognition, emotion, balans och andning. Eleven får använda trummor och cymbaler som kan höjas, sänkas och flyttas om. Dessutom används en mängd specialtillverkade trumstockar, blåsinstrument, balanskuddar och specialstolar.

Målet kan i vardagen omsättas till att t ex ökad uthållighet och koncentration, förbättrad perceptionsförmåga, förbättrad motorik. När kroppsuppfattningen utvecklas ökar självkänslan och initiativförmågan, vilket leder till ytterligare motivation och livskvalité.

brev