mittenlogon 600

.

FMT Behandlingscenter AB har fortsatt Avtal med Landstinget Sörmland 2019 gällande FMT-funktionsinriktad musikterapi och MRR-musikgympa rörelse och röst.

Du kan boka nu till för år 2019.

  • FMT-funktionsinriktad musikterapi Individuell Rehabilitering.
  • MRR-Musikgympa Rörelse och Röst, grupprehabilitering

*Avgiftsfritt för patienten

*Ingen remiss

*Ring 016-13 34 00 och boka direkt hos oss

FMT och MRR kan enligt ovanstående bokas för följande diagnoser:

  • Parkinsons sjukdom
  • Stroke – barn, ungdomar och vuxna
  • NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: ADHD, ADD, Autismspektrum, Tourettes syndrom, Tvångssyndrom, Trotssyndrom, Språkstörning – barn, ungdomar och vuxna

Margareta Ericsson och Karina Larsson

FMT Behandlingscenter AB
Carlavägen 80 633 51 Eskilstuna
016-13 34 00, 070-546 6010, 070-597 7085
www.fmtbehandlingscenter.se