Aktuellt

mittenlogon 600land-so

 

 

 

 

 

 

FMT Behandlingscenter AB i Eskilstuna har avtal med Landstinget Sörmland fr.om 1 mars 2018 gällande:

*FMT- funktionsinriktad musikterapi som är en individuell rehabilitering
* MRR Musikgympa rörelse och röst som är grupprehabilitering.

FMT och MRR gäller för dessa diagnosgrupper:

*Parkinsons sjukdom
*Stroke barn, ungdomar och vuxna
*NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn, ungdomar och vuxna.

Ingen remiss behövs.

FMT och MRR ingår i primärvårdsavtalet så det är Avgiftsfritt för patienten.
Patienten bokar tid direkt till oss genom att ringa eller maila.

Nu är pengarna från vårt avtal med Landstinget Sörmland  slut för 2018, men ni är välkomna att boka oss privat

tel:   016-13 34 00, 070-546 6010, 070-597 7085
maggan@fmtbehandlingscenter.se     karina@fmtbehandlingscenter.se

En behandlingsperiod är 10 FMT-behandlingar + en sammanställning, för vissa patienter kan det vara 20 FMT-behandlingar + en sammanställning.

Margareta Ericsson och Karina Larsson
FMT Behandlingscenter AB
Carlavägen 80 633 51 Eskilstuna
016-13 34 00, 070-546 6010, 070-597 7085
www.fmtbehandlingscenter.se