Musikgympa, rörelse och röst…

 ….mer än sång och musik

Tillsammans med andra får du på ett motiverande och roligt sätt jobba med din rörelse, balans, kroppshållning, röst, munmotorik, andning, läppar, tunga och mimik.

web-surtMusikgympa har blivit en succé i så väl fristående grupper som inom rehabilitering och skola. Musikgympan passar människor i alla åldrar.
I samarbete med Parkinsonförbundet i Sörmland har vi haft flera grupper igång med Musikgympa, rörelse och röst.
Musikgympa Rörelse och Röst leder till livsglädje och livskvalité

 

 

Några kommentarer från deltagarna:
-Orken varierar under dagen. På morgonen är det hemskt men efter Musikgympan mår jag bra!

-Mycket bra träning även för friska personer. Som anhörig märker jag att min man är mer avslappnad. Kan släppa loss! Jättebra!

-Fantastiska ledare!

-Problem man har sköts åt sidan och förmågan att uppleva och utföra rörelser kom fram!

-Livsgnistan tänds, det har varit bra. Går med lätta steg härifrån Min lust har väckts till att hitta min egen röst och att frigöra den.

-Musik med andning, mimik, röst, rörelse och gymnastik.

 

 

© Copyright FMT Behandlingscenter AB