….mer än sång och musik

Tillsammans med andra får du på ett motiverande och roligt sätt jobba med din rörelse, balans, kroppshållning, röst, munmotorik, andning, läppar, tunga och mimik.

web-surtMusikgympa har blivit en succé i så väl fristående grupper som inom rehabilitering och skola. Musikgympan passar människor i alla åldrar.
I samarbete med Parkinsonförbundet i Sörmland har vi haft flera grupper igång med Musikgympa, rörelse och röst.
Musikgympa Rörelse och Röst leder till livsglädje och livskvalité

 

 

Några kommentarer från deltagarna:
-Orken varierar under dagen. På morgonen är det hemskt men efter Musikgympan mår jag bra!

-Mycket bra träning även för friska personer. Som anhörig märker jag att min man är mer avslappnad. Kan släppa loss! Jättebra!

-Fantastiska ledare!

-Problem man har sköts åt sidan och förmågan att uppleva och utföra rörelser kom fram!

-Livsgnistan tänds, det har varit bra. Går med lätta steg härifrån Min lust har väckts till att hitta min egen röst och att frigöra den.

-Musik med andning, mimik, röst, rörelse och gymnastik.

 

 

© Copyright FMT Behandlingscenter AB