logga minfriskvård

taktilrummet

Taktil är en metod som utgår från en helhetssyn på människan och är utarbetad av Gunilla Birkestad.

Metoden bygger på hur vi naturligt stryker oss över huden när vi smörjer in eller tvättar oss själva. Strykningarna följer ett bestämt system för att göra metoden igenkännbar samt inge säkerhet och trygghet.

I metoden ingår att beröringspedagogen stryker, trycker och håller. Det vanliga är att man arbetar direkt på huden men ibland kan man även arbeta utanpå kläderna.

Personen blir avslappnad, andningen påverkas positivt, kroppsvärmen ökar och vissa personer somnar. Det beror på att det frisätts oxytocin som är ett hormon och en transmittorsubstans i centrala nervsystemet ”lugn och ro systemet”, vilket ger fysiologiska reaktioner såsom sänkt blodtryck och puls.

Professor Kerstin Uvnäs-Moberg, Karolinska institutet och Dr Maria Hernandes-Reif, Touch Research Institute, Florida USA har genom forskning visat att beröring bl.a. leder fram till: Lugn och ro

  • Avslappning
  • Smärtlindring
  • Ökad nyfikenhet
  • Minskad aggressivitet
  • Ökad viktuppgång för lågviktiga barn och vuxna
  • Ökad möjlighet till kommunikation
  • Ökat immunförsvar
  • En förbättrad mag- och tarmfunktion
  • Ökad livskvalité
www.beroring.se

© Copyright FMT Behandlingscenter AB