Forskning

 • 2018:
  Ny forskning gällande FMT-funktionsinriktad musikterapi publicerat i : JOURNAL OF BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS, VOL. X, NO. X, X 2018 1
  2018_longterm_pcr
 • Vi på FMT Behandlingscenter AB har lång beprövad erfarenhet av FMT. Med medel från Tillväxtverket har vi genomfört en pilotstudie ”FMT-behandling för patienter med stroke och Parkinsons sjukdom” den visade mycket goda resultat.

         Den 4 maj 2015 blev pilotstudien publicerad i Music and medicin.Läs mer här

 • TOWARDS A VOCABULARY FOR DESCRIBING 3D MOTION DATA IN FUNCTIONALLY ORIENTED MUSIC THERAPY.
  Loreen Pogrzeba,*1 Margareta Ericsson,#2 Karina Larsson,#3 Markus Wacker,*4 Bernhard Jung°5
  Läs rapporten här
 • Ann-Sofie Paulander Doktorsavhandling 2011.
  ”Meningen med att gå i musikterapi En fenomenologisk studie om deltagarens upplevelse”.
 • Anita Granberg Musikterapeut,PhDr.
  ”F M T -metoden som analys vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi” C-uppsats i musikpedagogik Stockholm: Centrum för musikpedagogisk forskning, Kungl. Musikhögskolan, 1994.”FMT-metoden: en beskrivning och granskning av en musikterapeutisk metod” Uppsats i musikpedagogik inom forskarutbildningen Stockholm: Centrum för musikpedagogisk forskning, Kungl. Musikhögskolan,1997.”Tre svenska utbildningar i Musikterapi: En studie av in- riktningar, arbetsfält och arbetsformer” Licentiatuppsats 40 p. Stockholm: Centrum för musikpedagogisk forsk- ning, Kungl. Musikhögskolan, 2000.”Det måste få ta tid−en studie av musikterapeuters verk- samhet i skolan” Disputation. Stockholm: Centrum för musikpedagogisk forskning (M P C ), Kungl. Musikhögskolan, 2004

 

 

 

 

 

 

© Copyright FMT Behandlingscenter AB