• Aaron Antonovsky Hälsans mysterium 2009 Natur o kultur
  ISBN 978-91-27-11027-4
 • Jean Ayres Sinnenas samspel hos barn 1988 Psykologiförlaget
 • Ylva Ellneby Barns rätt att utvecklas 2007 Natur o Kultur
  ISBN 978-91-27-11473-9
 • Håkan Eriksson Neuropsykologi 2001 Natur o Kultur ISBN 978-91-47-04852-6
 • Forskare Berättar Körsång påverkar 2011 Wessmans ISBN 978918770285
 • Katarina Gospic Välj rätt en guide till bra beslut 2013 Brombergs
  ISBN 9789173375368
 • Katarina Gospic Den sociala hjärnan 2014 Brombergs
  ISBN 9789173375528
 • Peter Gärdenfors Lusten att förstå Om lärande på människans villkor 2010
  Natur o Kultur ISBN 978-91-27-12165-2
 • Lasse Hjelm Med musik som medel FMT-metoden som den blev till 2005 Scandbook AB ISBN 91-631-5843-4
 • Birgitta Johansson , Lars Rönnbäck När hjärnan inte orkar: om hjärntrötthet 2014 Recito Förlag ISBN 978-91-7517-560-7
 • Torkel Klingberg Den översvämmade hjärnan 2007
  Natur o Kultur ISBN 978-91-27-11408-1
 • Torkel Klingberg Den lärande hjärnan 2011 Natur o Kultur
  ISBN 978-91-27-11922-2
 • Martin L. Kutscher ADHD att leva utan bromsar 2010 Natur o Kultur
  ISBN 978-91-27-12156-0
 • Martin L. Kutscher Barn med överlappande diagnoser 2010 Natur o Kultur
  ISBN 978-91-27-12612-1
 • Lars-Erik Larsson Neurofysiologi Studentlitteratur 2000
  ISBN 978-91-44-01330-5
 • Göran Lundborg Handen och hjärnan 2011 Atlantis ISBN 978-91-7353-434-5
 • Kerstin Uvnäs Moberg Lugn och beröring 2000 Natur och Kultur
  ISBN 9789127075054
 • Kerstin Uvnäs Moberg Närhetens Hormon 2009 Natur och Kultur
  ISBN 978-91-27-11744-0
 • Jean Piaget Barnets själsliga utveckling2008 Norstedts akademiska förlag
  ISBN 978-91-72-27594-2
 • Pelle Sandstrak Mr Tourette och jag 2008 Bra böcker ISBN 978-91-7002-702-4
 • Leif Strandberg Vygotskij i praktiken Norstedts2009 ISBN 978-91-1302-651-0
 • Gunnar Smideman En bok om utveckling 2013 Recito Förlag
  ISBN 978-91-7517-412-9
 • Töres Theorell Noter om musik och hälsa 2009 Karolinska institutet University press ISBN 9789185565221

 

 

 

© Copyright FMT Behandlingscenter AB