Välkommen till information om FMT och MRR

Läs här och ladda ner information!

FMT-funktionsinriktad musikterapi och MRR-musikgympa rörelse och röst finns nu som kompletterande rehabilitering för patienter med Parkinsons sjukdom i Landstinget Sörmland. FMT Behandlingscenter AB har avtal med Landstinget Sörmland för patienter med Parkinsons sjukdom.

Välkommen till information om vad FMT och MRR är och hur det kan hjälpa till att komplettera och öka livskvalitén för patienter med Parkinsons sjukdom.

Lördag 16 april på Carlavägen 80 i Eskilstuna.

kl 11.00 – 12.00, 13.00 – 14.00 eller 15.00 – 16.00.

FMT – funktionsinriktad musikterapi

  • Individuell och anpassad rehabilitering
  • Kompletterande, rolig och motiverande.
  • Stödjande, stärkande och utvecklande både fysiskt, psykiskt och socialt.

MRR– musikgympa rörelse och röst

  • Grupprehabilitering
  • Stödjande, stärkande och utvecklande både fysiskt, psykiskt och socialt.

FMT Behandlingscenter AB.
Carlavägen 80 A.
633 51 Eskilstuna
tel. 016-133400

Margareta Ericsson                                                  Karina Larsson
maggan@fmtbehandlingscenter.se                         karina@fmtbehandlingscenter.se
070-546 6010                                                          070-597 7085