MRR- Musikgympa Rörelse och Röst

mer än sång och musik…. leder till livsglädje och livskvalité!

I MRR får du tillsammans med andra på ett motiverande och roligt sätt utveckla din rörelse, balans, kroppshållning, röst, munmotorik, andning, läppar, tunga och mimik.

  • Inehållet nivåanpassas efter gruppen
  • Stödjande stärkande och utvecklande både fysiskt, psykiskt och socialt

Några kommentarer från deltagarna

Orken varierar under dagen. På morgonen är det hemskt men efter Musikgympan mår jag bra!

Mycket bra träning även för friska personer. Som anhörig märker jag att min man är mer avslappnad. Kan släppa loss! Jättebra!

Fantastiska ledare!

Foto Åsa Hejneman