Avtalet med Landstinget är klart!!

Publicerat av Åsa den

cropped-mittenloggan-1000.jpg land-so

FMT Behandlingscenter AB i Eskilstuna har avtal med Landstinget Sörmland fr.om 1 mars 2018 gällande:

*FMT- funktionsinriktad musikterapi som är en individuell rehabilitering
* MRR Musikgympa rörelse och röst som är grupprehabilitering.

FMT och MRR gäller för dessa diagnosgrupper:

*Parkinsons sjukdom
*Stroke barn, ungdomar och vuxna
*NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn, ungdomar och vuxna.

Ingen remiss behövs.

FMT och MRR ingår i primärvårdsavtalet så det är Avgiftsfritt för patienten.
Patienten bokar tid direkt till oss genom att ringa eller maila.

tel:   016-13 34 00, 070-546 6010, 070-597 7085
maggan@fmtbehandlingscenter.se     karina@fmtbehandlingscenter.se

En behandlingsperiod är 10 FMT-behandlingar + en sammanställning, för vissa patienter kan det vara 20 FMT-behandlingar + en sammanställning.

Margareta Ericsson och Karina Larsson
FMT Behandlingscenter AB
Carlavägen 80 633 51 Eskilstuna
016-13 34 00, 070-546 6010, 070-597 7085
www.fmtbehandlingscenter.se

 

 

 

Kategorier: nyheter