Om oss

FMT Behandlingscenter AB erbjuder:

FMT-funktionsinriktad musikterapi (individuell rehabilitering)
MRR-Musikgympa rörelse och röst (grupprehabilitering)
Taktil Behandling
Friskvårdskör
Konsultation
Föreläsningar

Vi har avtal med Region Sörmland gällande FMT och MRR.

Region Sörmland avtal

Avtal med Region Sörmland gällande FMT och MRR.

En motiverande, utvecklande och rolig rehabilitering för dig med:

 • Parkinsons sjukdom
 • Stroke barn, ungdomar och vuxna
 • NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn, ungdomar och vuxna
 • Avgiftsfritt för patienten
 • Ingen remiss behövs

Tidsbokning enligt överenskommelse. 016- 13 34 00 måndag till fredag 08.00 – 17.00

Uteblivet besök ska avbokas 24 timmar innan besökstiden. Om inte debiteras 300 kr.

Foto Karina Larsson

FMT-funktionsinriktad musikterapi

För människor i alla åldrar.

 • Individuell behandling
 • Komplementär behandling
 • Rolig och motiverande
 • Stödjande, stärkande och utvecklande både fysiskt, psykiskt och socialt

I FMT utvecklar du:

 • Kognition, emotion, perception och motorik
 • Samverkan, balans, kroppshållning, liksidighet, avläsningsförmåga, ögonrörelser, koordination, andningskoordination, helhetskoordination
Foto Åsa Hejneman

MRR- Musikgympa Rörelse och Röst

mer än sång och musik…. leder till livsglädje och livskvalité!

I MRR får du tillsammans med andra på ett motiverande och roligt sätt utveckla din rörelse, balans, kroppshållning, röst, munmotorik, andning, läppar, tunga och mimik.

 • Inehållet nivåanpassas efter gruppen
 • Stödjande stärkande och utvecklande både fysiskt, psykiskt och socialt

Några kommentarer från deltagarna

Orken varierar under dagen. På morgonen är det hemskt men efter Musikgympan mår jag bra!

Mycket bra träning även för friska personer. Som anhörig märker jag att min man är mer avslappnad. Kan släppa loss! Jättebra!

Fantastiska ledare!

Foto Åsa Hejneman

Taktil

Taktil är en metod som utgår från en helhetssyn på människan och är utarbetad av Gunilla Birkestad.

Metoden bygger på hur vi naturligt stryker oss över huden när vi smörjer in eller tvättar oss själva. Strykningarna följer ett bestämt system för att göra metoden igenkännbar samt inge säkerhet och trygghet.

I metoden ingår att beröringspedagogen stryker, trycker och håller. Det vanliga är att man arbetar direkt på huden men ibland kan man även arbeta utanpå kläderna.

Personen blir avslappnad, andningen påverkas positivt, kroppsvärmen ökar och vissa personer somnar. Det beror på att det frisätts oxytocin som är ett hormon och en transmittorsubstans i centrala nervsystemet ”lugn och ro systemet”, vilket ger fysiologiska reaktioner såsom sänkt blodtryck och puls.

Professor Kerstin Uvnäs-Moberg, Karolinska institutet och Dr Maria Hernandes-Reif, Touch Research Institute, Florida USA har genom forskning visat att beröring bl.a. leder fram till: Lugn och ro

 • Avslappning
 • Smärtlindring
 • Ökad nyfikenhet
 • Minskad aggressivitet
 • Ökad viktuppgång för lågviktiga barn och vuxna
 • Ökad möjlighet till kommunikation
 • Ökat immunförsvar
 • En förbättrad mag- och tarmfunktion
 • Ökad livskvalité

www.beroring.se

Friskvårdskör

Släpp loss och utmana dig själv!
Körsång ger Energi Glädje Lust
Avkoppling…..

Att sjunga tillsammans är roligt har många hälsobringande effekter:

 • Frigör ”må bra” hormonet oxytocin som ger lugn och skön avslappning
 • Att djupandas ger kroppen ”inre massage”
 • Sänker blodtrycket
 • Bättre hållning

Alla hälsas varmt välkomna! Ta gärna med en kompis!

Inga förkunskaper krävs. Du får textpapper eller så sjunger vi utantill. Vi sjunger blandad repertoar, visa, pop, schlager….

Om Du undrar över något så ring 070 59 770 85 eller maila

karina@fmtbehandlingscenter.se

Karina Larsson, körledare

Konsultation

När vardagen inte fungerar erbjuder vi konkreta råd och tips.

Bemötande, strategier, struktur, bildschema mm.

För dig som

 • Vårdnadshavare
 • Närstående
 • Personal inom skolan
 • Personal inom vård och omsorg

Ring 016-13 34 00 eller maila maggan@fmtbehandlingscenter.se

Föreläsning

Boka en föreläsning om:

FMT-funktionsinriktad musikterapi och MRR-musikgympa rörelse och röst
Vad innebär det? Hur fungerar det? För vem?
Vad kan det leda till för den enskilda människan?

Taktil behandling
Vad innebär det? Hur fungerar det? För vem?
Vad kan det leda till för den enskilda människan?

Kontakt

Maggan

Margareta Ericsson

FMT-terapeut
FMT Behandlingscenter AB
Västra Storgatan 18
633 42 Eskilstuna
070-546 6010
016-13 34 00 maggan@fmtbehandlingscenter.se

Karina Larsson

FMT-terapeut
FMT Behandlingscenter AB
Västra Storgatan 18
633 42 Eskilstuna
070-597 7085
016-13 34 00