FMT Behandlingscenter AB

Vill du öka din livskvalité gå på FMT.

F = Främjar M = Människans T = Tillvaro  -    Livskvalité

Några röster om FMT..
FMT – Funktionsinriktad musikterpi
FMT i skolan
Videopresentation

FMT- modellen
Ett unikt helhetskoncept inom rehabilitering, friskvård, skola och omsorg. Delarna i FMT-modellen kan sättas samman utifrån ditt, eller din verksamhets behov.

- Lyfter fram människans egen kraft till förändring och utveckling.
- Ger insikt om att människans egen förmåga alltid är utvecklingsbar.Maggan o Carina web

friskvård FMT web

Taktil3 FMT i skolan web

musikgympa länk fiskvårdskör

RE la laxa     föreläsning

råd och stöd

 

 

Året som gått

Den 4/5 -15, publicerades vårt pilotprojekt med
stroke- och Parkinsonpatienter i Music and medicin.
Läs mer här

festliga FMT
Vi blev nominerade till årets nyföretagare 2014
Foto: Johan Bokström

 

 © Copyright FMT Behandlingscenter AB